NEVYZVEDNUTÉ ZÁSILKY

co se stane, KDYŽ SI NEVYZVEDNETE ZBOŽÍ ZASLANÉ NA DOBÍRKU ?

Plánujete, že si od nás z e-shopu objednáte zboží na dobírku s tím, že si to ještě necháte projít hlavou a když se rozhodnete, že ho vlastně nechcete, tak si jej jednoduše NEVYZVEDNETE ?

V TOM PŘÍPADĚ DÁVEJTE DOBRÝ POZOR!

Nejdříve si řekneme, co si o tom myslí zákon:

Citujme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.:
ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
Povinnosti kupujícího
§ 2118
"Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme."

Nepřevzetím zásilky byste výše zmíněný zákon porušil/a!

Od našeho e-shopu Obchod Harmonie i od zvoleného dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci (vyřízení objednávky) a následně o tom, že Vám bude dopravcem doručen v uvedený termín (závisí na dopravci) popřípadě, že je balíček připraven k převzetí na odběrném místě. Budete tak vědět o každém pohybu zásilky.

Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a

Nyní jsou 2 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ !!!


1. O objednávku máte zájem:

Zboží Vám znovu zašleme. Pouze ale s platbou předem (bankovní převod, platba kartou či jiná online platba). Cena objednávky bude navýšena o přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutou zásilku.

2. O objednávku nemáte zájem:

Zde je situace poněkud komplikovanější. To, že zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový).

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice, UPOZORŇUJEME také, že jakmile je zboží zabaleno a předáno dopravci, což může být i do několika málo hodin od přijetí Vaší objednávky naším obchodem, již není možné objednávku stornovat, máte tedy zákonnou povinnost si ji převzít. Dále také UPOZORŇUJEME, že pokud objednávku vrátíte zpět a odstoupíte od kupní smlouvy řádnou formou, je Vám vrácena hodnota Vaší zaplacené objednávky a  poštovného a balného, avšak pouze hodnota nejnižšího nabízeného poštovného (v praxi  nabízíme přepravu Zásilkovnou za 89,- Kč … Vy však zvolíte GLS za 129,- Kč … bude Vám vráceno pouze 89,- Kč) 


Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás v případě nevyzvednutí Vaší objednávky. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době - vyhnete se tak komplikacím.

Pokud nezaplatíte kompenzaci nebo si nenecháte zboží zaslat znovu, nastane následující:

Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.

Jelikož jste porušil/a platnou smlouvu, lze toto řešit následujícími třemi způsoby:
1. Postoupení pohledávky naší právní agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků.
2. Soudní cestou.
3. Zaplacení našemu obchodu kompenzaci poštovného a balného.

Body 1 i 2 jsou sice zdlouhavé, pro Vás finančně velmi nevýhodné, ale pro nás velmi efektivní. (Nebyl/a byste první ani poslední.)

Bod 3. je pro Vás cesta nejpřijatelnější a nejlevnější.

Po tom, co se nám nevyzvednuté zboží vrátí, Vám zašleme email, rekapitulující všechny body uvedené v tomto článku. V té chvíli proti Vám nebude zahájeno žádné řízení pro vymáhání pohledávky. Pevně věříme ve Vaši čestnost a zodpovědnost a to, že kompenzaci poštovného ihned uhradíte.

Věříme, že máte plné právo vědět, jaké důsledky může mít neplnění uzavřené smlouvy, byť je to smlouva kupní, uzavřená s internetovým obchodem.

Pokud si myslíte, že se Vás "pouze snažíme zastrašit" nebo "že když jste si dobírku nevyzvedl/a již mnohokrát a nikdo s tím neměl problém", vězte že u nás tomu tak není a nebude !

Například dTest (český spotřebitelský měsíčník, který se zaměřuje na testování výrobků a služeb, a zároveň také poskytuje poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců, informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících a klamavou reklamou, poskytuje rady při reklamacích apod.) říká toto:

„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

My po Vás žádnou pokutu ani úroky z prodlení požadovat nebudeme. Pouze kompenzaci poštovného.

Jen pro zajímavost:

Uvědomte si, že nevyzvednutím zásilky byste nám navíc zvýšili náklady tím, že zásilku musíme rozbalit, zboží pečlivě zkontrolovat, znovu nepoužitelné obalové materiály musíme zlikvidovat a plno jiné práce, nehledě na to, že si zboží během doby co leželo na poště mohl zakoupit jiný spolehlivý zákazník …

Takovéto náklady stojí giganty mezi českými internetovými obchody miliony korun měsíčně - a malé internetové obchody (nebo začínající obchody) to často i zlikviduje.

Že jste to nevěděli? Většina lidí to neví. Ale pro příště, prosíme, přemýšlejte nad tím, až jaké dopady takovéto Vaše jednání může mít.

Proto Vás žádáme, ať zodpovědně dostojíte Vašim závazkům a zboží si vyzvednete - nebo pokud ne, provedete platbu za kompenzaci poštovného.

Náš obchod svou část kupní smlouvy dodržel - Vy byste ji nevyzvednutím zboží porušil/a.
Proto není žádný důvod, aby z Vašich chyb byl v mínusu náš obchod.

Věříme, že jsme Vám danou problematiku dostatečně vystvětlili.

Pokud stále něčemu nerozumíte nebo potřebujete poradit či pomoci s provedením platby, neváhejte kontaktovat ---> Bc. Kateřina Zezulová  – vedoucí prodejny Obchodu Harmonie na tel.  608 149 167

Předem děkujeme za Vaši férovost.

Tým Obchodu Harmonie